Särskild finansiering för jämställdhetspolitiken i EU:s långtidsbudget krävs

Brev till sveriges justitie-, finans-, EU-, integrations- och jämställdhetsminister 2012-03-27 

Finansieringen för jämställdhetspolitiken är hotad. Det är viktigt att Sverige agerar när EU:s medlemsländer i april 2012 rapporterar till FN hur de arbetar för att uppnå sina nationella mål i Europa 2020-strategin.

Särskild finansering för jämställdhetspolitiken i EU:s långtidsbudget krävs