En vecka fri från våld

Den 4-8 december arrangeras ”En vecka fri från våld” med nätverksträffar, erfarenhetsutbyten, filmvisningar och lanseringar på olika platser i landet. Veckan avslutas med en stor nationell konferens i Stockholm.

Sverige har fått en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. Under vecka 49 går myndigheter, län, landsting, kommuner och civilsamhälle samman för att inspirera, konkretisera och driva utvecklingen framåt. Syftet är att ge dig som är verksam i kommuner, landsting och civilsamhälle stöd, inspiration, kunskap och verktyg för att ta nästa steg i ditt praktiska och strategiska arbete.

Konferensen äger rum i Stockholm. Lokala och regionala arrangemang sker i flera kommuner och län. Mer information kommer – men sätt av datumen i kalendern redan nu.

Arrangörer: Organisationen MÄN, Unizon, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Vill du läsa mer om våldsförebyggande arbete?

MUCF: Våldsförebyggande arbete
Unizons våldspreventionsguide
MÄN: Stoppa mäns våld
SKL: Kvinnofrid
SKL: Våldsförebyggande arbete
SKL: Män och Jämställdhet
Länsstyrelsen Stockholm: Preventionspaketet