Se mig, tro mig, lyssna på mig!

Tjejjouren Väst bjuder in till en konferens den 16 november i Göteborg om barns och ungas utsatthet för sexuellt våld. Vad kan vi göra för att tillgodose barns och ungas rättigheter och behov? Hur kan vi se och bemöta de som utsätts? Hur kan kommunala och ideella verksamheter samverka?

Tjejjouren Väst erbjuder stöd via chatt och mail till alla som identifierar sig som tjej och är mellan 10 och 25 år. De flesta stödsamtalen handlar om utsatthet för någon typ av våld och allra vanligast är det sexuella våldet.

Den 16 november anordnar de en halvdag om sexuell utsatthet bland barn och unga – ur barnets perspektiv. Konferensen anordnas i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland och Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen och riktar sig till kommunala tjänstepersoner, politiker och ideella organisationer i Västra Götaland.

Mer information om konferensen och anmälan hittar du här.