Se programpunkter från Forum Jämställdhet

Hur stoppar vi växande populism och antifeminism? Hur genomförs intersektionalitet i praktiken? Är våra etableringsinsatser till för både kvinnor och män? Här kan du se några av programpunkterna från Forum Jämställdhet i efterhand!

Forum Jämställdhet genomfördes 31 januari – 1 februari i Örebro. Några av programpunkterna finns inspelade och går att se här.

Nästa upplaga av konferensen genomförs i Karlstad 6-7 februari 2018.