Seminarium: Feministisk bostadspolitik – en utmaning för framtiden

Den 7:e december anordar Swe Q – Sveriges Quinnoråd ett seminarium i Europahuset i Stockholm på temat feministisk bostadspolitik.

Seminariet kommer att innefatta rundabordssamtal på följande teman:

Samling och mingel med introduktion
Medverkande:
Gret-Lis Grönlund och Solveig Roth Johansson, Swe Q:s orföranden
Moderator:
Kirsti Kolthoff, projektledare, Swe Q

Inflytande och demokrati på olika nivåer – Nu då? Utmaningar efter den globala FN-konferensen Habitat III, EU:s roll, Bostadsbrist – en kvinnofälla? Invandrarkvinnor extra sårbara
Medverkande:
Richard Murray, fil.dr. i nationalekonomi, ordförande Förbundet för Ekoparken i Stockholm
Iluta Lace, director, internationell opinionsbildare, Marta Center, Riga
Meri Helena Forberg, orförande Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor

Feministisk bostadspolitik och planering – Jämställdhet en förutsättning för hållbar utveckling, Feministisk bostadsplanering
Medverkande:
Swe Q
Amanda Fröler och Lisa Deurell, Kvinnors Byggforum

Medinflytande – kvinnors röst behövs – Inflytande på översikts- och bostadsplaneringsplaner. Att påverka lokalt.
Medverkande:
Gret-Lis Grönlund, ordförande Swe Q, senior rådgivare, Östhammar
Anna Lena Mellquist, senior rådgivare i Swe Q, Lerum

Hur går vi vidare – slutdiskussion

Seminariet är öppet för allmänheten och ingen föranmälan krävs.

Mer information finns här.

Läs mer om Swe Q här.