Seminarium: Hur ska fler nyanlända kvinnor komma i arbete?

Den 22 maj arrangerar Sveriges Kvinnolobby, Tjejers rätt i samhället (TRIS) och Stadsbiblioteket i Uppsala ett gemensamt seminarium om nyanlända kvinnors etablering. Välkomna!

En ny granskning av Sveriges Kvinnolobby visar att nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd för etablering än nyanlända män. Hur kan myndigheter, anordnare och kommuner arbeta för att se till att kvinnor och män får lika bra stöd? Vilka politiska insatser behövs för att förbättra etableringen för nyanlända kvinnor? Tjejers rätt i samhället (TRIS) presenterar sin verksamhet Livscirkeln som ger stöd och handledning för kvinnor i etableringsuppdraget. Därefter följer ett samtal om vad som krävs för att säkerställa jämställd etablering och integration.

Begränsat antal platser, anmäl dig här.

Medverkande: Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande (S), Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (M), Samira Mchaiter, regionchef Rikshem Uppsala, Yllka Nuhiu, etableringssamordnare Arbetsförmedlingen, Mariet Ghadimi, verksamhetschef TRIS och Abir, en av deltagarna i Livscirkeln. Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Seminariet äger rum i Mallas sal kl. 17-18 (fika från kl. 16.30).

Kontakt: info@sverigeskvinnolobby.se.

Facebookevent för seminariet.