Seminarium: Kvinnor i fredsbevarande operationer

Hur kan vi förändra bilden av kvinnor och flickor i konflikter som offer till aktörer för fred? Stockholms FN-förening uppmärksammar Fredsdagen den 7 maj genom seminariet ”Kvinnor i fredsbevarande operationer – kan de göra skillnad?”. 

Linda Nordin, FN-förbundets generalsekreterare, inleder seminariet med att diskutera kring hur man kan arbeta för en varaktig fred globalt. Därefter berättar Elisabeth Schimann om sina erfarenheter av fredsbevarande fältarbete. Schimann, polis och medlem sedan många år i Lottakåren, har tjänstgjort sex gånger i olika utlandsmissioner, både för Försvarssamarbeten och Rikspolisstyrelsen. Hon kom hem från sin senaste utlandstjänst i Sydsudan i december 2014.

Seminariet är kostnadsfritt! Anmäl dig till: info@fnstockholm.se.

Stockholms FN-förening