Seminarium: Varför tjänar kvinnor mindre än män?

Kom på seminarium om värdediskriminering och lönesättning den 6 mars! Inför Internationella kvinnodagen belyser vi hur kvinnor värdediskrimineras och därför har lägre lön än män. Vad kan vi göra åt de mekanismer som skapar värdediskriminering?

15:56-rörelsen bjuder in till seminarium för att identifiera hinder och lösningar till mer jämställda löner mellan män och kvinnor. För att komma till rätta med värdediskriminering av kvinnor krävs stor vilja i politiken och hos arbetsmarknadens parter. De jobb som framför allt utförs av kvinnor har lägre lönelägen än mansdominerade jobb. Det gäller mellan branscher och inom branscher. Värdediskrimineringen utgår inte från objektiva kriterier som hur svårt arbetet är eller hur lång utbildning du har. Det är vilken sort du är som avgör din lön.

Välkommen!

MEDVERKANDE:

Agneta Stark, docent i företagsekonomi

Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern (tbc)

Hanna Håkanson, ordförande, Liberala studenter

Talla Alkurdi, ordförande, Socialdemokratiska Studentförbundet

Sandra Lindquist, ordförande, Vänsterns studentförbund

Emma Sildén, talesperson, Inte under 24 000 Stockholm

Moderator: Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby

Sprid gärna vårt facebookevent!

Om 15:56-rörelsen:

Kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer har gått samman i 15:56-rörelsen för att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner. Seminariet är en del av vår gemensamma kampanj för att kvinnor ska få #lönheladagen.

I rörelsen ingår:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet, Kommunal, Kvinnliga läkares förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, Kvinnor i Svenska kyrkan, KvinnorKan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhetskommitté, S-kvinnor, Sveriges Universitetslärarförbund (SULF), Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Makalösa Föräldrar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Mer om Lön hela dagen.