Fredag den 25 maj bjuder Nätverket Jämställda Löner, Arena Idé och TCO in till seminarium: Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet.

Den 1 januari 2017 genomfördes omfattande förändringar av diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Kravet på samverkan har därmed skärpts. Vilka lärdomar har vi dragit hittills? I fokus för seminariet står samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer i syfte att uppnå jämställda löner.

Deltagare

Örjan Edström, professor Umeå Universitet

Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet

Gunilla Grenö, vd Bankernas arbetsgivarorganisation

Åsa Tillberg, förbundsjurist Vision

Anna Lind, förhandlingschef Uppsala kommun

Moderator: Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet

Läs mer här och anmäl dig här.