Seminarium om könsdiskriminerande reklam

Den 19 februari arrangeras ett seminarium på temat ”Könsdiskriminerande reklam ‒ självreglering eller lagstiftning” på Stockholms Universitet. Sveriges Kvinnolobby medverkar i panel och berättar om vår kampanj Reklamera.

Frågan om könsdiskriminerande reklam har en lång historia i svensk lagstiftning och rättstillämpning. Inte mycket har hänt. Varför är det så? Kanske är det därför att så många intressen står mot varandra? Trots alla ansträngningar och framgångar inom andra områden av likabehandling, framstår frågan om könsdiskriminerande reklam fortfarande som den vita fläck på kartan som vi nu gärna skulle vilja fylla i.

Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Juridiska institutionen bjuder in till ett eftermiddagsseminarium med anföranden från skilda utgångspunkter, som avslutas med en paneldiskussion/debatt.

Anmälan: senast tisdagen den 16 februari 2016 till: antonia.eriksson@juridicum.su.se.

Läs mer om seminariet här.

PROGRAM

13.30 Introduktion och bakgrund (Professor Per Jonas Nordell och doktorand Johannes Wickbom, Stockholms universitet)

13.45 Erfarenheter av självreglering (Reklamombudsman Elisabeth Trotzig)

14.15 Extrapris på Lycka ‒ om effekterna av icke-stereotyp reklam (Doktorand Nina Åkestam, Handelshögskolan i Stockholm)

14.45 Kaffepaus

15.00 Genusfotografen om genusvetenskap och bildanalys (Tomas Gunnarsson)

15.30 Tryck- och yttrandefrihetsrättsliga förutsättningar (Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet)

16.00 Paneldiskussion/debatt med ovanstående talare, riksdagsledamöterna Carina Ohlsson (S) och Tina Acketoft (L) samt Stephanie Thogersen från Sverige Kvinnolobby, under ledning av doktoranderna Maria Nääv och Johannes Wickbom.

17.00 Efterföljande mingel och förfriskningar under informella former