Seminarium om kvinnlig könsstympning och HIV-AIDS

Vår medlemsorganisation Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor håller den 5 september ett seminarium om kvinnlig könsstympning och HIV – AIDS i Uppsala.

Se programmet nedan. Mer information om organisationen finns här.

Kvinnlig Könsstympning & HIV-AIDS, Hur ser situationen ut i Etiopien och i Sverige idag?

Program

Kl. 13:00 – 13:10
Samling med kaffe

Kl. 13:10 – 13:25
Välkommen och om föreningen RISK – Fana Habteab

Kl. 13:25 – 13:45
Om Riffi – Meri Helena

Kl. 13:45 – 14:30
HIV-AIDS & (FGM)KKS i Etiopien – Henock Feyera

Kl. 14:30 – 14:40
Paus

Kl. 14:40 – 15:20
Ett holistiskt arbetssätt mot kvinnlig omskärelse i Sverige – Birgitta Essén

Kl. 15:20 -15:40
HIV-AIDS arbete i Sverige – Noaks Ark, Jennie Norlen

Kl. 15:40 – 15:55
Paus

Kl. 15:55 – 16:20
Socialstyrelsens arbete mot Kvinnlig könsstympning – Malin Ahrne

Kl. 16:20 – 17:45
Frågor, musik och film