Seminarium om mäns våld mot kvinnor

Den 25 november bjuder UN Women nationell kommitté Sverige in till seminarium om mäns våld mot kvinnor.

UN Women Nationell kommitté Sverige är en av Kvinnolobbyns medlemsorganisationer och har som uppdrag att sprida och göra verklighet av FN:s kvinnokonvention, i Sverige såväl som i övriga världen. På FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor bjuder de in till ett seminarium som i år kommer att fokusera på konkreta åtgärder som behövs för att förbättra rättsprocessen för våldsutsatta kvinnor och kommer att ske i form av paneldiskussioner för riksdagsledamöter och representanter för det civila samhället och media.

Seminariet äger rum den 25 november kl. 13.30–16.00. Plats meddelas vid anmälan.

I seminariet deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige Magnus Lindgren, professor i straffrätt Madeleine Leijonhufvud samt Thérèse Paulsen, jurist och styrelseledamot i föreningen Tillsammans. Under seminariet kommer åhörarna även få tillfälle att ställa frågor till panelen.

Frågor som seminariet framför allt vill uppmärksamma är följande:

  • Uppfyller det nuvarande rättssystemet FNs Kvinnokonvention?
  • Varför leder så få anmälningar om våld mot kvinnor till fällande dom?
  • Hur ska fler kvinnor våga anmäla?
  • Hur kan polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att underlätta processen för brottsoffret?
  • Behöver polis, åklagare och domstol utbildas i dessa frågor – i sådant fall om vad och av vem?

Lär mer om seminariet på UN Women Sveriges hemsida. Föranmälan är obligatorisk och görs per e-post till UN Women Sveriges kansli, info@unwomen.se senast tisdagen den 18 november 2015.