Seminarium om #MeToo i det gröna näringslivet

Tisdagen den 15 maj bjuder LRF:s jämställdhetsakademi in till seminarium där ledande företrädare inom det gröna näringslivet berättar vad de gör och kommer att göra med anledning av #MeToo.

Vinterns #metoo-upprop har lyft fram upprörande och allvarliga vittnesmål från kvinnor som på olika sätt diskrimineras, förminskas och trakasseras. Det gäller också i det gröna näringslivet, vilket visat sig inte minst i uppropen #skiljagnarnafrånvetet #slutavverkat och #visparkarbakut. På seminariet kommer olika åtgärder inom branschen diskuteras – vad har gjorts hittills och vad behöver göras framöver?

Anmälan sker senast 5 maj till petra.pilawa@lrf.se.

Här hittar du en inbjudan och här finns mer information.

Seminariet kommer att live-sändas här.