Seminarium – The New Global Goals for Sustainable Development

Under 2015 upphör millenniemålen, hur ska post-2015 agendan se ut? UNDP och Dag Hammarskjöld Foundation bjuder in till ett seminarium om utmaningarna kring införandet av de nya globala målen för hållbar utveckling. Hur kan Sverige bidra och stödja genomförandet av agendan från start? 

Efter lanseringen av FN rapporten The Road to Dignity: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet har nu de officiella mellanstatliga förhandlingarna om en ny utvecklingsagenda startat. Dessa kommer förhoppningsvis att kulminera i antagandet av nya globala mål för hållbar utveckling från FN:s generalförsamling i september. Att nå en överenskommelse för en gemensam vision om framtiden är en sak, en annan att genomföra den. En avgörande faktor handlar om medlemsländernas villighet och kapacitet att realistiskt implementera målen.

Seminariet From Vision to Transformation debatterar och problematiserar detta. Inbjudna talare är bland annat Magdy Martinez-Soliman, UN Assistant-Secretary-General och Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin. Efter presentationerna finns det möjlighet att ställa frågor.

Seminariet kommer att hållas på engelska. För mer information om seminariet, anmälan och kontaktuppgifter se här.