Varken hora eller kuvad anordnar ett seminarium i Sveriges riksdag för att lyfta frågan om våld i hederns namn.

Miljontals flickor och pojkar världen över tvingas följa urgamla traditioner vilka (bl.a.) strikt förbjuder kärlek före äktenskapet. Fadime Sahindal kämpade mot förtryckande traditioner på ett unikt sätt – trots upprepade dödshot. Tack vare hennes kamp öppnade flera politiker ögonen och satte igång åtgärder för att skydda de utsatta ungdomarna. 14 år har gått sedan mordet på Fadime och för att hedra hennes minne och lyfta dessa frågor anordnar VHEK ett seminarium i Sveriges riksdag den 13 januari i samarbete med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn, Förste vice talmannen och Rädda Barnen Stockholm.

Program:
13:30-13:45: Inledning av Tobias Billström (riksdagens vice talman) och Amineh Kakabaveh (ordförande för Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn)
13:45-14:00: Presentation av Varken Hora eller Kuvads enkätundersökning bland ungdomar. Guluzar Tarhan (projektledare) och Amineh Kakabaveh (ordförande) talar.
14:00-14:15: Mehrdad Darvishpour talar om maskulinitet, heder och extremism
14:15-14:30: Juno Blom talar om barnäktenskapslagstiftningen
14:30-15:00: Debatt – jämställdhetsminister Åsa Regnér och Birgitta Ohlsson (L)
15:00-15:15: Nicklas Kelemen (etnolog) och Per Westerberg (M) reflekterar över de tre föregående föredragningarna samt utrymme för publikreflektioner
15:15-15:30: Avslutning av Lisbeth Sundsvall Andersson (M)
Samtalsledare: Arhe Hamednaca (S) och Margareta Olofsson (Rädda Barnen)

Föranmälan till varkenhoraellerkuvad@gmail.com krävs senast den 12/1-2016.

Här hittar du eventet på Facebook:  https://www.facebook.com/events/504005946426912/