Den 30 mars kom FN:s rekommendationer om vad Sverige bör göra för att rättighetsskyddet ska stärkas och för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden om medborgliga och politiska rättigheter. Civil Rights Defenders bjuder nu in till ett seminarium för att diskutera människorättskommitténs rekommendationer och hur Sverige ska säkerställa respekten för mänskliga rättigheter.

Paneldiskussionen kommer att fokusera på några av de specifika rekommendationer som människorättskommittén har gett till Sverige; diskriminering, häktningstider och antiterrorismåtgärder.

Medverkande
Christina Höj Larsen (V), ordinarie ledamot och migrationspolitisk talesperson
Mats Pertoft (MP), vice ordförande i justitieutskottet
Jonas Gunnarsson (S), ledamot i konstitutionsutskottet och ordförande för Europarådets svenska delegation
Johan Hedin (C), ledamot i justitieutskottet och rättspolitisk talesperson
Christina Örnebjär (L), barnpolitisk talesperson och suppleant i civilutskottet
Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet
Marta Obminska (M), ledamot i konstitutionsutskottet

Moderator: Parul Sharma, rektor på The Academy for Human Rights in Business & ordförande för Agenda 2030

Anmäl dig senast 21/4 här.

Seminariet äger rum på City Life, lokal Märta Sigrid, Sveavägen 63, Stockholm.

Frågor? Kontakta: nazli.pirayehgar@crd.org.

Mer om FN:s människorättskommittés rapport om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter kan du läsa på Civil Rights Defenders hemsida.