Situationen för kvinnorna efter den ”arabiska våren”

Den 3 juli ordnar Varken hora eller kuvad tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, VIF med flera ett seminarium om situationen för kvinnorna efter den ”arabiska våren” i Almedalen. Välkomna!

Sedan revolutionernas start i Nordafrika har VHEK anordnat ett antal seminarier och debatter med kvinnorättskämpar och aktivister från Egypten, Tunisien, Syrien och Rojava för att belysa kvinnors situation och roll före, under och efter revolutionerna.

Under den ”arabiska våren” spelade kvinnor en avgörande roll för att störta regimen i Egypten och Tunisien, men det är också de som fått betala det högsta priset. Trakasserier, massvåldtäkter och kallblodiga avrättningar på kvinnor och aktivister har använts för att tystade ner dem. Ändå strömmade kvinnorna till i oförminskat antal fast beslutna att fortsatta kämpa mot det samhälle och dess lagar som diskriminerar dem. Kampen fortsätter än idag för en konstitution som garanterar deras medborgerliga fri- och rättigheter.

Hur ser det ut för kvinnorna i dessa länder idag? Vilka hinder och utmaningar står de inför? Vad förväntas av den europeiska feminismen när det gäller solidaritet och ställningstagande i frågan? Hur kan den svenska feministiska utrikespolitiken gynna våra systrar i Nordafrika, i Syrien och Irak? Tunisiska, Egyptiska, Syrianska och kurdiska kvinnor har stått i frontlinjen mot islamisterna och under revolutionerna sedan 2011. Hur har det påverkat deras livsvillkor?

Fortfarande är kvinnor den mest utsatta gruppen i krigsföring. Kvinnors och flickors kroppar använts som vapen i inbördes krigen i Syrien, i Irak där tusentals flickor är kidnappade sedan ett år tillbaka av Jihadisterna. Många lever med trauma. På vilket sätt kan vi från Sverige och EU bidra till stöd för denna utsatta grupp?

Aktivisterna Nour Saeed från Syrien och Khadija Ben Hasssine från Tunisien beskriver situationen, kampen och framtiden för kvinnorna i Tunisien, Egypten, Irak, Syrien, Rojava och Kobane.

Övriga medverkande: Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V) och ordförande för VHEK, Ann-Margarethe Livh, demokratiborgarråd (V) och ordförande för Vänsterns Internationella forum, Gerd Johnsson Latham, representant VHEK, Somar Al Naher, ledarkrönikör Aftonbladet.

Arrangörer: Varken hora eller kuvad (VHEK), Vänsters Internationella Forum (VIF), Sveriges Kvinnolobby, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), IKKR- Kvinnojouren Nina och Humanisterna.

VHEK:s hemsida.