Skriftligt uttalande inför FN:s Kvinnokommission 2013

skriftligt uttalande till fn:s kvinnokommission (csw) 2012-11-21

Temat för CSW:s sammanträde 2013 är våld mot kvinnor och flickor. Inför detta uppmanar Sveriges Kvinnolobby FN och länders regeringar att förhindra, bekämpa och eliminera prostitution och trafficking av kvinnor och flickor.

Prostitution och trafficking av kvinnor är en allvarlig form av mäns våld mot kvinnor och ett internationellt omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Förekomsten av prostitution är ett hinder för jämställdhet.

Läs hela uttalandet här.

I mars 2013 äger nästa möte med FN:s Kvinnokommission rum i New York. Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Läs mer om CSW och Sveriges Kvinnolobbys arbete inför mötet här.