Upphandling av kvinnojourer

Datum 23 jan 2020

Tid 9.00 - 15.30

Plats Norra latins konferenscenter, Stockholm

Skyddsnät i sönderfall

Om upphandling av kvinnojourerna och hotet mot samhällets kunskap, skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, bjuder in till en hearing om upphandling av kvinnojourerna och vilka effekter det får.

Medverkande: Jonna Bornemark, professor i filosofi, Södertörns högskola, Arion Chryssafis, (M), ordförande socialpolitik och individomsorg SKR, Mathias Sylwan, jurist med erfarenhet av upphandlingar, Jenny Westerstrand, ordförande Roks.

Hearingen är gratis. Anmälan till rokshearing@roks.se