Socialdemokraterna tar ställning för individualiserad föräldraförsäkring

Socialdemokraterna kommer att verka för en helt individualiserad föräldraförsäkring. Det beslutades under deras partikongress i helgen.

Det blev under helgen klart att Socialdemokraterna ställer sig bakom målet om en helt individualiserad föräldraförsäkring. S tar därmed ett stort kliv framåt från den tidigare målsättningen om att verka för ett ”jämt uttag av föräldraförsäkringen”. Något mål om när reformen ska vara genomförd sattes dock inte upp.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar ställningstagandet från Socialdemokraterna men menar dock att en konkret tidsplan bör leda och påskynda genomförandet.

Utöver en individualisering anser vi även att regeringen bör se över flexibiliteten och ersättningsprinciperna i föräldraförsäkringen. En allt för flexibel försäkring som lösgörs från kopplingen till arbetslivet genom garantinivån gör att kvinnor riskerar att stå utanför eller vara frånvarande från arbetsmarknaden i långa perioder. Läs mer om detta i vår granskning av vårbudgeten 2015.