SOS! Synliggör maktperspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen

Skolverkets konsekvensutredning och förslag till ändring i läroplaner för sex- och samlevnadsundervisningen osynliggör stora problem i dagens skola. Hedersförtryck, porrkultur och samtycke ur ett maktkritiskt perspektiv saknas helt. Därför uppmanar vi nu alla att ställa krav på Skolverket att ta med dessa skrivningar i läroplanen.

Vill du vara med? Skriv ut affischen, ta ett foto med den och lägg upp den på Instagram med hashtagen #SOSiskolan.

Läs hela vårt remissyttrande här.

Ladda ner affischen här.