Spring för 17

Datum 20 sep 2020

Välkommen att anmäla dig till Spring för 17!
Spring för 17! är ett lopp som anordnas av Stockholms FN-förening för att sprida kunskap och höja engagemanget kring Agenda 2030 – FN:s hållbarhetsagenda med 17 mål.

Fysiskt lopp 20 september
Det fysiska loppet planeras till den 20 september 2020. Datum måste kanske ändras på grund av coronapandemin. Men vi ställer inte in – vi ställer om!

Virtuellt NU
Virtuellt kan du börja NU – var, när, hur ofta och hur långt du vill. Spring, lunka, gå eller ta dig fram i rullstol eller med rullator. Mål 3 om god hälsa och välbefinnande gäller för alla.

Anmälan görs för både virtuellt och fysiskt lopp. Virtuell nummerlapp får du per mail. Riktig nummerlapp får du vid det fysiska loppet.

Mer information och anmälan här.