Nätverket #Intedinhora och Linnéa Claeson startar en namninsamling som syftar till att ställa krav på makthavarna för att öka stödet och rättsskyddet för barn och vuxna som lever i prostitution i Sverige

Initiativtagarna har utformat fem krav:

  1. Att Mikamottagningen återgår till sin tidigare form eller att socialförvaltningen tillgodoser ett fullvärdigt alternativ omgående. Vi kräver också en utvärdering av Mikamottagningens nya verksamhet med fokus på målgruppens erfarenheter.
  2. Kompetenshöjande insatser inom vården, socialtjänsten, rättsväsendet och skolan för att garantera ett professionellt och respektfullt bemötande för personer i prostitution och människohandel.
  3. Ett ökat rättsskydd för personer i prostitution: att böter tas bort ur straffskalan för både köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn; strikt ansvar när det gäller åldersrekvisitet för köp av sexuell handling av barn; att vuxna i prostitution får brottsofferstatus; tillgång till skydd- och stödinsatser från myndigheter oavsett medborgarstatus eller medverkan i rättsprocess.
  4. Förebyggande insatser genom samtal om sexuella övergrepp och sexköp i skolans sexualundervisning, samt åtgärder för att minska den ekonomiska utsattheten, såsom höjd norm för existensminimum och tidigare möjligheter till skuldsanering.
  5. Kompetensbaserade stödprogram med möjlighet till både praktisk hjälp och traumabehandling.

Läs mer om namninsamlingen och skriv på här.