Stockholm Criminology Symposium

Den 19-21 juni arrangerar Brottsförebyggande rådet (Brå) Stockholm Criminology Symposium. Huvudtemat är våld och flera programpunkter handlar om mäns våld mot kvinnor.

Läs mer om konferensen, programmet och anmälan här.