Strategi mot våldsbejakande extremism

Den 28/9 2015 lämnade vi vårt yttrande över Dnr 155-943/2015 Socialnämndens förslag till Strategi mot våldsbejakande extremism. Sveriges Kvinnolobby anser att ett genomgående jämställdhetsperspektiv saknas i promemorian.

Det är av största vikt att arbetet mot våldsbejakande extremism i högre utsträckning förhåller sig till kvinnors och flickors livsvillkor. Extremism leder ofta till att unga flickor och kvinnor utsätts för våld och förtryck. Dessutom kan även kvinnor rekryteras till extremistiska rörelser. Av dessa skäl är det av yttersta vikt att strategin mot våldsbejakande extremism jämställdhetsintegreras.

LÄS VÅRT YTTRANDE HÄR