Surrogatmödraskap alltid en handelsform

Artikeln publicerades på Expressen Debatt den 19 maj.

Andreas Bengtsson vill legalisera surrogatmödraskap i Sverige. Hans senaste taktik är att försöka klistra fast konservativa epitet om abortmotstånd och homofobi på sina motståndare. Denna taktik är dömd att misslyckas, skriver Clara Berglund från Sveriges Kvinnolobby i en replik.

Det är befängt att anklaga kvinnorörelsen för att inte stå upp för aborträtten, som Andreas Bengtsson gör på Expressen debatt. Vi arbetar för kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, såväl när det gäller tillgången till abort som motståndet mot surrogatmödraskap. Både rätten att välja sin partner och rätten till fri abort är grundläggande rättigheter som samhället måste leva upp till.

Vad surrogatmödraskap handlar om är att utnyttja en annan människa. Det är ingen rättighet utan måste kriminaliseras.

Andreas Bengtsson har flera faktafel i sin artikel. Sveriges Kvinnolobby har inte, som han hävdar, varit med och tagit fram och lanserat en kampanj. Vi har skrivit under ett upprop mot surrogatmödraskap. Uppropet är öppet för vem som helst att ställa sig bakom och handlar endast om surrogatmödraskap. Bakom uppropet står en rad andra svenska organisationer och profiler.

Det finns en skärningspunkt mellan surrogatmödraskap och abort. Vad händer när en kvinna som bär ett barn åt någon annan ångrar sig och vill göra abort, eller tvärtom?Vittnesmål från Thailand avslöjar att surrogatmammor har tvingats göra abort mot sin vilja. Vi glömmer heller aldrig när en surrogatmamma vägrade göra abort och födde tvillingar där det ena barnet hade Downs syndrom. De australiensiska köparna valde då att bara hämta systern medan pojken med Downs syndrom lämnades kvar. Fallet har gjort att surrogathandeln i Thailand har begränsats för att inte fattiga kvinnor ska kunna utnyttjas av västerländska köpare. Om det är någon som vill sätta kvinnors rätt till abort på spel så är det surrogatindustrin och dess förespråkare, inte den svenska kvinnorörelsen.

Alla vill hitta en trygg lösning för de barn som fötts av surrogatmödrar och redan kommit till Sverige. Men dessa barn kommerghat inte hjälpas av att altruistiskt surrogatmödraskap tillåts, vilket är vad den pågående utredningen handlar om. Surrogatmödraskap är alltid en form av handel, även om det går under en täckmantel av altruism. Det är också en kolonial och rasistisk praktik som bryter mot både Barnkonventionen och Kvinnokonventionen.

Det bästa sättet att skydda framtidens barn från att bli handelsvaror och fler kvinnor från att utnyttjas är att införa ett totalförbud mot surrogatmödraskap. Detta är vad utredningen borde komma fram till.

Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby