Svagt stöd för utländska kvinnor som utsätts för partnervåld

Utländska kvinnor som kommer för att etablera familj med norska och svenska män har svagt rättsligt skydd om de utsätts för partnervåld. Det stod som tema under konferensen Kvinnor och barn i rättens gränsland som arrangerades i Oslo i mars. 

Konferensen var en uppföljning till en tidigare sammanslutning 2012 som arrangerades i samband med svenska regeringens rapport om förekomsten av våld mot utländska kvinnor som kommer till Sverige för att leva med svenska män. Årets konferens arrangerades som en reaktion mot att kvinnornas situation inte har förbättras sedan utredningen släpptes.

Katarina Björkgren från Länsstyrelsen i Västra Götaland medverkade under konferensen i Oslo. Hon kritiserar hur de utländska kvinnorna som utsätts för våld i Sverige inte får samma rättsliga hjälp som övriga svenskar. Hon belyser även hur tvåårsregeln ger män möjlighet att utnyttja kvinnor på ett sätt som påminner om människohandel och hur viktigt barnperspektivet är i frågan.

Läs hela artikeln och intervjun med Katarina Björkgren i samband med konferensen här.