Svenska Filminstitutet vinner Svenska Jämställdhetspriset 2018

Nu står det klart att Svenska Filminstitutet tar hem Svenska Jämställdhetspriset 2018. I motiveringen lyfts organisationens långsiktiga arbete för en mer jämställd fördelning av filmstöd. På plats för att ta emot priset fanns Danial Brännström, cinematekschef.

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en organisation som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Utdelningen sker i samband med konferensen Forum Jämställdhet som i år äger rum i Karlstad.

– Det känns viktigt att ge priset till Svenska Filminstitutet vars arbete genom kulturens kraft når ut till så många. Svenska Filminstitutet har inte bara bidragit till att fler kvinnor har fått göra mer och bättre film, utan också till att andra berättelser har fått berättas för människor som annars inte hade fått ta del av dem, kommenterar priskommitténs ordförande Anna Gitoas Sandquist.

Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet gläds åt utmärkelsen.

– Det känns så fantastiskt skönt att få bekräftelse, men också stöd, för vårt arbete. Det finns fortfarande så mycket att göra på jämställdhetens område, inte minst #tystnadtagning har avslöjat det. Med priset i ryggen orkar vi arbeta vidare, säger Anna Serner.

Anna Giotas Sandquist vill också gärna lyfta många av de andra bidrag som nominerats och gått till final.

– Vi började med 30 fantastiska bidrag från alla delar av samhället, men framförallt från offentlig sektor. Jag hoppas att vi kommande år kommer fortsätta få in många bidrag och även att vi får fler nomineringar från privat sektor där det finns många företag som levererar produkter och tjänster som underlättar för människor att leva jämställda liv, avslutar Anna Giotas Sandquist.

Priskommitténs motivering:

”Årets vinnare visar hur man ställer om från ojämställdhet till jämställdhet. Genom att se, tro på och satsa på kvinnors och mäns idéer, förmågor och berättelser i lika stor utsträckning har vinnaren inte bara påverkat sin egen bransch utan också nått ut till människor runt om i Sverige och världen. Vi inspireras av en organisation som har uppnått en jämställd fördelning och som trots stort motstånd är fast besluten om att fortsätta, utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete.”

Utöver Svenska Filminstitutet gick fyra bidrag till final i uttagningen till Svenska Jämställdhetspriset 2018. Dessa fyra bidrag var:

 • Trollhättans stad som likt ingen annan kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med hela sin organisation för att förebygga den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle – mäns våld mot kvinnor.
 • LRF:s jämställdhetsakademi som med stöd från den högsta ledningen och med kunskap som vapen bekämpar ett dubbelt osynliggörande – kvinnor i det gröna näringslivet och det gröna näringslivet i jämställdhetsarbetet.
 • Piteå kommun som bedriver ett outtröttligt arbete för att få in jämställdhet i de rum där beslut fattas och i de rum där kommunens medborgare finns och möts. Arbetet följs upp i del- och årsredovisningar.
 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Här arbetar politiker och förvaltningar systematiskt med jämställdhet i styrning, ledning och verksamheter för att stadsdelens medborgare ska få möjlighet att leva i en mer jämställd värld.

Arbetsprocess och priskommitté
Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset utses med hjälp av Forum Jämställdhets advisory board och en särskild priskommitté. I priskommittén för Svenska Jämställdhets­priset 2018 sitter:

 • Anna Giotas-Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
 • Tobias Baudin, ordförande, Kommunal
 • Vesna Jovic, VD, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert
 • Amanda Lundeteg, VD, AllBright
 • Erik Flink, handläggare jämställdhet och mångfald, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Lisa Friberg, ordförande, jämställdhetsberedningen, Eskilstuna kommun

För frågor och kommentarer
Anna Giotas Sandquist, ordförande för Sveriges Kvinnolobby och sammankallande i priskommitten. Kontaktas via Clara Berglund, projektledare Forum Jämställdhet, på 070-756 77 91 eller clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se