Svenska lanseringen av GQUAL

 

Fonden för mänskliga rättigheter bjuder in till den svenska lanseringen av GQUAL – kampanj för en jämn könsfördelning på internationella poster.

Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Detta gäller såväl inom Förenta Nationerna som inom regionala organisationer i Amerika, Asien, Afrika och Europa.

Fonden för Mänskliga rättigheter är representant för Gqual i Sverige. Kampanjens mål är att; öka representationen av kvalificerade kvinnor i internationella domstolar och organ, öka insynen bakom urvalsprocesser och utveckla riktlinjer för att garantera jämställdhet.

Seminariet är kostnadsfritt men antal platser är begränsat. Anmäl dig senast måndag den 28/9 här. 

8.30 – Frukost serveras
9.00 – Presentation av GQUAL
9.10 – Paneldiskussion med Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister Elisabet Fura, f.d. domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter Marie Jacobsson, ledamot i FN:s Folkrättskommission
9.40 – 10.00 Frågor från publiken

Moderator: Ylva L. Hartmann, programansvarig och folkrättsexpert, MR-Fonden

Mer information om Fonden för mänskliga rättigheter finns på deras hemsida.