Linda Schang vald vice ordförande för EWL

Den 4-6 juni deltog kvinnoorganisationer från hela Europa på European Women’s Lobbys generalförsamling. Sveriges Kvinnolobbys representant Linda Schang valdes till vice ordförande under mötet. Ny ordförande är Reka Safrany från Ungerns Kvinnolobby.

Som vice ordförande vill Linda Schang fortsätta engagera sig i EWL:s arbete för ekonomisk jämställdhet:

EU:s ekonomi har skadats av coronapandemin, de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män har ökat på många håll och i vissa länder lever stora grupper av kvinnor på gränsen till fattigdom. Ensamstående mammor och äldre kvinnor är särskilt utsatta. Kvinnorörelsen måste komma samman och sätta de ekonomiska frågorna högst upp på dagordningen!

Linda Schang har varit verksam i Soroptimisterna i över tjugo år och bland annat arbetat mycket med frågor om unga kvinnors ledarskap. Hon har en karriär som personalchef på Ericsson bakom sig och arbetar idag som ledningskonsult.

Utöver Linda Schang företräddes Sveriges Kvinnolobby på generalförsamlingen av Judit Svensson. Judit kommer att vara Lindas ersättere i EWL:s styrelse de kommande två åren.