Svenska medier är inte längre bäst i klassen på jämställdhet

En fjärdedel (24%) av de som syns och hörs i det globala nyhetsflödet är kvinnor. I svenska medier utgör kvinnor en tredjedel (31%) av de som kommer till tals. Många länder har därmed ett betydligt mer könsbalanserat nyhetsutbud än Sverige. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2015 som lanseras idag.

Det svenska resultatet ingår i den internationella studien Global Media Monitoring Project (GMMP). Studien genomförs vart femte år och granskar hur kvinnor och män skildras i nyhetsflödet under en dag. I år har 114 länder har deltagit i GMMP vilket gör den till den mest omfattande studien sedan starten 1995.

Några huvudresultat:

  • 24 procent av de som medverkar i det globala nyhetsutbudet är kvinnor.
  • I Sverige medverkar 31 procent kvinnor i nyheterna.
  • 8 av 10 yrkesföreträdare inom politik och näringsliv är män i det globala nyhetsflödet, sportens företrädare utgörs av 93 procent män.
  • 4 av 5 experter är män (19 procent globalt och 21 procent i Sverige).
  • I nyhetsrapporteringen från konfliktområden är kvinnor ännu mer osynliga. Bara 13 procent av de intervjuade i nyheterna från dessa regioner är kvinnor.

Maria Edström och Josefine Jacobsson, Göteborgs Universitet, har skrivit rapporten på uppdrag av Sveriges Kvinnolobbys samarbetsorganisation, det mediekritiska nätverket Allt är möjligt.

Nyheten att rapporten lanserats presenterade på Göteborgs Universitets hemsida den 23 november. Läs rapporten i sin helhet här.