Svenska ministrar lyfter kvinnors rättigheter i EU

EU:s röst för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter måste stärkas. Margot Wallström, Isabella Lövin och Åsa Regnér kräver att EU ställer sig i frontlinjen i kampen för jämställdhet.

I samband med pågående ministermöte i Bryssel kräver Wallström, Lövin och Regnér att EU måste nå enighet inom SRHR-frågor för att försäkra kvinnors grundläggande rättigheter. I en gemensam debattartikel uttrycker de en oro för det växande motståndet och ifrågasättandet av kvinnors och hbtq-personers rättigheter som sker i Europa och internationellt. Ministrarna lyfter därför vikten av att EU intar en enad position och starkare röst inom SRHR-området.

Läs hela debattartikeln på SvD här.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar att regeringen ställer tydliga krav på EU-nivå för kvinnors rättigheter. Sverige måste också lyfta surrogatmödraskap som ett växande hot mot kvinnors mänskliga rättigheter inom SRHR-området.