Sverige behöver inte mer dold kvotering

UTTALANDE FRÅN SVERIGES KVINNOLOBBYS ÅRSMÖTE 23 mars 2013

Jämställdheten på lednings- och styrelsenivå i Sveriges börsbolag är dyster. Kvinnor är endast 25 % av styrelseledamöterna och bara 4 % av VD-posterna innehas av kvinnor. Faktum är att ett av tre svenska bolag saknar kvinnor i sin ledningsgrupp. Kvinnors lägre positioner i arbetslivet är en avgörande orsak till de ihållande löneskillnaderna mellan könen. En skillnad som för närvarande uppgår till i genomsnitt 14,1 %.

Kvinnor är mer utbildade än män. Trots detta, och trots att forskning visar att jämställdhet ökar företags lönsamhet, fortgår en dold kvotering av män till maktpositioner. Kvinnors kompetens tas inte tillvara. Samma grupp män återfinns på många beslutsfattande positioner. Män rekryterar män.

Utvecklingen går långsamt och upprepade försök att bryta mönstret genom självreglering har inte gett resultat. Näringslivet har själva inte klarat av att lösa situationen. Därför krävs åtgärder och det finns lösningar.

En rad länder som Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien och Österrike har gått före och infört kvoteringslagar för att få kvinnor i sina bolagsstyrelser.

Vi, deltagare vid Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2013, kräver därför en ändring av den svenska koden för bolagsstyrning § 4 som idag uttrycker att det bör finnas en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna. Vi kräver att den ändras så att jämn könsfördelning fastställs och att företag blir skyldiga att anmäla skäl till avvikelser.

En annan åtgärd är EU-kommissionär Viviane Redings direktivförslag om att till år 2020 uppnå 40 % av det underrepresenterade könet i börsbolagsstyrelser. Vi stödjer direktivförslagets intention och är inte främmande för lagstiftning om kvotering i Sverige.

Sverige behöver inte mer dold kvotering – vi behöver fler kvinnor i beslutsfattande!

Årsmötesrepresentanter från:

DEA-föreningen för kvinnohistoriskt museum, Deltakappagamma Sweden, Forum – kvinnor och funktionshinder, Fredrika-Bremer-Förbundet, Gröna kvinnor, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, Kvinnor i Svenska kyrkan, KvinnorKan, Mälardalens Kvinnolobby, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, Svenska Kvinnors Europanätverk, SKEN, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Soroptimistunion, SverigesQuinnoråd, SweQ, VästSvenska Quinnors Lobby, VSQL, Winnet Sverige, Örebro läns Kvinnolobby.

Här hittar du årsmötesuttalandet som pdf.