Sveriges Kvinnolobby deltar på möte med EU:s jämställdhetsministrar

Idag samlas jämställdhetsministrar från EU:s medlemsstater i Göteborg för att diskutera hur jämställdhet bidrar till tillväxt. Elvy Svennerstål, vice ordförande i European Women’s Lobby, EWL, och Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, deltar på mötet och kommer bland annat att lyfta vikten av att EU-kommissionens förslag för fyra månaders kvoterad föräldraförsäkring utvecklas och förverkligas.

Mötet är en uppladdning inför kommande toppmöte då EU:s sociala pelare med 20 principer för starkare rättigheter på arbetsmarknaden ska undertecknas. Det viktiga förslaget om föräldraförsäkringen är en del av paketet för balans mellan arbets- och privatliv som EU-kommissionen presenterat inom ramarna för sitt arbete med den sociala pelaren.

– Kommissionens förslag om fyra kvoterade månader är ett steg framåt i en fråga som legat i EU:s byrålåda alldeles för länge, Sverige och andra EU-länder måste verka för att paketet ska förverkligas. Däremot håller vi inte med om att man ska kunna ta ut ledighet ända tills barnet är 12 år. Målet borde vara en individualiserad föräldraförsäkring som uppmuntrar kvinnor att arbeta, kommenterar Elvy Svennerstål, vice ordförande för EWL och styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby inför mötet.

European Women’s Lobby och Sveriges Kvinnolobby hoppas att mötet ska bli en nytändning för EU:s jämställdhetsarbete.

– Finanskris och år av åtstramningar har bromsat utvecklingen mot jämställdhet i Europa. Samtidigt har antifeministiska och nationalistiska krafter vuxit sig starkare. Nu måste man gemensamt skala upp jämställdhetsarbetet igen. Låt dagens möte bli starten för ett nytt, starkare samarbete för jämställdhet och ett gemensamt krav på en ny, ambitiös och kraftfull strategi för jämställdhet i EU, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby inför mötet.

Veta mer?