Sveriges Kvinnolobby kommenterar FN:s Kvinnokommissions politiska deklaration

På måndagen antog FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of Women, sin politiska deklaration efter en tid av förhandlingar. Sveriges Kvinnolobby uppskattar att FN:s medlemsstater lyckats enas om en deklaration, men efterlyser starkare skrivningar om de kommande utvecklingsmålen.

I år är det 20 år sedan FN antog Handlingsplanen från Peking som talar om hur världens länder ska agera för att leva upp till sina åtaganden i Kvinnokonventionen. Under FN:s Kvinnokommission i New York kommer firandet av Handlingsplanen att stå i centrum. På kommissionens första dag antogs också en politisk deklaration om det fortsatta arbetet.

– Det är positivt att förhandlingarna har lett fram till en deklaration, men vi hade gärna sett ännu högre ambitioner och starkare åtaganden. Det bästa sättet att hylla Handlingsplanen från Peking hade varit att utan förbehåll sluta upp kring att de nya utvecklingsmålen ska innehålla ett särskilt mål för kvinnors rättigheter och att se till alla mål ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, kommenterar Clara Berglund, vice ordförande för Sveriges Kvinnolobby som ingår i den svenska delegationen till CSW.

Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér höll ett anförande efter att deklarationen antagits. I sitt tal lyfte Regnér sexuella och reproduktiva rättigheter, vikten av kvinnorörelsen, mäns och pojkars roll, de globala utvecklingsmålen och våld mot kvinnor i fred och konflikt.

– Vi är glada att Sveriges jämställdhetsminister lyfte kvinnorörelsens betydelse. Utan kvinnorörelsen skulle Handlingsplanen från Peking inte finnas. Den är ett resultat av feministiska organisationers och aktivisters mångåriga kamp. Däremot hade vi gärna sett att hon hade lyft den svenska sexköpslagen explicit, men vi förutsätter att den ingår i hennes definition av sexuell exploatering och våld mot kvinnor, avslutar Clara Berglund, vice ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

Kontakt vid frågor:

Clara Berglund, vice ordförande, Sveriges Kvinnolobby: 070-756 77 91

info@sverigeskvinnolobby.se

Mer läsning:

Medlemsstaternas politiska deklaration.

Mer om FN:s Kvinnokommission.

Åsa Regnérs anförande vid Kvinnokommissionen.