Sveriges Kvinnolobby medverkar vid EWL:s årsmöte

För 25 år sedan bilades European Women’s Lobby (EWL). Jubileet firades i samband med helgens årsmöte i Bryssel. Sveriges Kvinnolobby fanns på plats genom ordförande Clara Berglund och Elvy Svennerstål, som också sitter i EWL:s styrelse.

Sveriges Kvinnolobby utgör den nationella koordinationen i EWL som har ca 2500 medlemsorganisationer i 30 länder.

– Det viktigt för oss att få vara en del av den europeiska kvinnorörelsen och av EWL som gör ett fantastiskt arbete, framförallt när det gäller frågor som handlar om våld mot kvinnor och prostitution. Tack vare vårt samarbete med EWL är det möjligt för oss att arbeta för kvinnors rättigheter både i Sverige och på EU-nivå, kommenterar Sveriges Kvinnolobbys ordförande Clara Berglund.

Den viktigaste frågan under helgens årsmöte var att anta den första delen av en strategi för EWL:s arbete under de närmaste fem åren. Strategin innehåller en vision om hur vi tillsammans kan skapa ett feministiskt Europa. Elvy Svennerstål, som sitter både i Sveriges Kvinnolobbys och EWL:s styrelse, välkomnar strategin:

– Det är bra att vi har antagit en strategi med tydliga mål. Nästa steg blir att gå från ord till handling och presentera konkreta åtgärder!

Läs mer om EWL här!