Vi lanserar: Jämställdhetsdagarna

Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia lanserar Jämställdhetsdagarna – den första årliga, professionella konferensen med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Konferensen kommer att genomföras för första gången 27-28 januari 2016 på Malmö Live.

”Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Runt om i landet finns människor som arbetar för att målet ska uppfyllas. Nu välkomnar vi dem till Jämställdhetsdagarna, till föreläsningar, workshops och samtal om hur vi tillsammans kan lyckas!” – Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

Den nya regeringen har sagt att det är en ”feministisk regering” och hela den offentliga sektorn har i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

”Jämställdhetsdagarna möjliggör förverkligandet av regeringens vision om att vara en feministisk regering då Jämställdhetsdagarna faciliterar kunskap och metoder kring jämställdhetsintegrering.” – Malpuri Groth, koordinator, Jämställdhetsdagarna.

Jämställdhet är en del av lösningen på samhällets utmaningar och jämställdhetsintegrering är den strategi som används i Sverige och globalt sedan 1995 för att identifiera och åtgärda ojämställdheter runt om i samhället. Jämställdhetsdagarna syftar till att samla alla med erfarenhet och som vet mest, om både utmaningar och möjligheter.

På Jämställdhetsdagarna presenteras det nyaste och det mest relevanta inom jämställdhetsintegrering. Programmet ger omvärldsbevakning med allt från FN:s arbete med de nya hållbara utvecklingsmålen till uppdatering av pågående utredningar och propositioner. Företagens CSR-arbete och offentliga upphandlingar kommer att diskuteras. Konkreta resultat och goda exempel från genomförda satsningar i kommuner, landsting, regioner, myndigheter kommer att presenteras. Nya frågor och dilemman som ännu inte har färdiga svar undersöks, arbetsmarknadens parters roller i jämställdhetsintegrering kommer att lyftas. Grundläggande utbildningar i Gender Budgeting och komma- igång-seminarier kommer att varvas med djuplodande analyser om framtidens jämställdhetsintegrering.

”MCI har haft möjlighet att arbeta tillsammans med många inspirerande kunder under åren, att hjälpa dem uppnå sina mål för en bättre värld inom bl.a. hälsa, klimatförändring och jämställdhet – där Nordiskt Forum i Malmö 2014 var ett exempel. Vi är stolta över att fortsätta samarbeta med Sveriges Kvinnolobby kring Jämställdhetsdagarna – i nuläget saknas ett forum för dem som arbetar med jämställdhet dagligen – det ska vi vara med och ändra på. Jämställdhetsdagarna ligger helt i linje med MCIs egna värderingar – live by growth och we believe in people” – Anki Frencken, Congress Director, MCI Scandinavia.

Det första nationella jämställdhetspriset – Svenska Jämställdhetspriset – kommer att delas ut!

jamstalldhetsdagarna.se

KONTAKT

Malpuri Groth, koordinator Jämställdhetsdagarna

Sveriges Kvinnolobby

malpuri.groth@jamstalldhetsdagarna.se, 0704 – 584486

Anki Frencken, Congress Director

MCI Scandinavia

anki.frencken@mci-group.com, 0704 – 576046