Sveriges Kvinnolobby på plats på FN:s Kvinnokommission

I dag inleds Kvinnokommissionen, FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York. Då träffas världens länder för att komma fram till gemensamma slutsatser. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund ingår i den svenska delegationen som leds av jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vad är Kvinnokommissionen?
Commission on the Status of Women, CSW, kallas på svenska för Kvinnokommissionen och är FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter.Varje år samlas FN:s medlemsländer i FN:s högkvarter i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. I år genomförs Kvinnokommissionen för sextionde gången i ordningen.

Vad handlar Kvinnokommissionen om?
Kvinnokommissionen handlar om kvinnors rättigheter. Varje år behandlas två teman, ett huvudtema och ett uppföljningstema. Huvudtemat för årets Kvinnokommission är kopplingen mellan kvinnors rättigheter och hållbar utveckling i FN:s nya Agenda 2030. Uppföljningstemat handlar om våld mot kvinnor.

Vad gör Sveriges Kvinnolobby på Kvinnokommissionen?
Vi ingår i den svenska delegationen som rådgivare tillsammans med andra kvinnoorganisationer som Kvinna till Kvinna, Flickaplattformen och UN Women Nationell Kommitté Sverige. Vi arrangerar även ett seminarium tillsammans med Unizon och Roks som handlar om ekonomiska drivkrafter bakom exploateringen av kvinnors kroppar och medverkar i andra organisationers seminarier. Kvinnokommissionen är också ett bra tillfälle för kompetensutveckling och för att knyta kontakter.

IMG_3540

Vilka frågor kommer Sveriges Kvinnolobby att driva under Kvinnokommissionen?
Vi kommer att fokusera på hållbar utveckling som också är mötets huvudtema. Jämställdhet och kvinnors rättigheter måste genomsyra hela FN:s nya utvecklingsagenda 2030. Prostitution är en annan viktig fråga under Kvinnokommissionen. Sveriges Kvinnolobby och en rad andra organisationer från såväl Sveriges som andra delar av världen arbetar för att stärka och sprida sexköpslagen, det vill säga att det ska vara tillåtet att sälja men inte att köpa sex.

Inför CSW har Sveriges Kvinnolobby, den europeiska kvinnolobbyn och flera andra organisationer gjort ett skriftligt uttalande. Tillsammans kräver vi att FN:s medlemsstater har ett jämställdhetsperspektiv i alla insatser för flyktingar. Fred och säkerhet för alla, kvinnor och män, pojkar och flickor, är en förutsättning för hållbar utveckling.

Vilka andra är på Kvinnokommissionen?
Under Kvinnokommissionen fylls FN:s högkvarter av ett stort antal kvinnoorganisationer från hela världen. Många av Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer finns på plats. Vi samarbetar också med European Women’s Lobby och våra nordiska systerorganisationer.

Hur kan man följa vad som händer under Kvinnokommissionen?
Vi kommer att sprida information om våra aktiviteter i våra vanliga kanaler i sociala medier. Den som är intresserad kan också följa #CSW60 på Twitter och Facebook. På UN Women’s hemsida och civilsamhällesorganisationen NGO CSW:s hemsida finns också mycket information.