Den nyöppnade surrogatförmedlingen Tammuz har polisanmälts för brott mot lagen om adoption och FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen slår tydligt fast att man inte får köpa eller sälja barn. Sveriges Kvinnolobby och Sverige Kvinnliga Läkares Förening står bakom polisanmälan.

– Vi välkomnar att Polisen undersöker om förmedlingens verksamhet är förenlig med svensk lag. Att köpa och sälja barn och handla med graviditeter borde vara förbjudet. Det är särskilt viktigt att sätta stopp för handeln med barn nu när Barnkonventionen ska bli lag i Sverige, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby gick tidigare under fredagen ut med ett pressmeddelande om sin polisanmälan. I Sverige finns idag ingen lagstiftning som reglerar surrogatmödraskap, det är alltså varken lagligt eller olagligt. Sveriges Kvinnolobby anser dock att lagar i föräldrabalken och i brottsbalken är tillämpliga och vill pröva om de kan användas.

ETC-tidningarna har besökt Tammuz kontor i Stockholm för att prata med Eduardo Afonso, som är vd och grundare av surrogatförmedlingen, om lagstiftning kring surrogatmödraskap och om polisanmälningen mot deras verksamhet. Läs ETCs artikel här.

Sveriges Kvinnolobby och Sveriges Kvinnliga Läkares Förening ingår i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap, tillsammans med UN Women Sverige, Rebella unga S-kvinnor, Ung Vänster, Gröna kvinnor, Vänsterns Studentförbund, Riksorganisationen för Kvinno- och Tjejjourer i Sverige, ROKS, Kvinnofronten med flera. Läs mer om nätverket här.