Igår överlämnade utredningen Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) sitt förslag till Justitieminister Morgan Johansson. Sveriges Kvinnolobby välkomnar utredningen men kräver ett tydligare jämställdhetsperspektiv på frågan om näthat och skydd på nätet.

Utredningen föreslår en ny lag mot integritetsintrång och ett utökande av lagarna om olaga hot, förtal, ofredande och förolämpning för att dessa ska vara bättre anpassade till dagens möjligheter till informationsspridning. Utredningen föreslår även kriminalisering av olovlig spridning av sexuella bilder, något som Sveriges Kvinnolobby välkomnar.

Sveriges Kvinnolobby har tidigare påpekat behovet av åtgärder mot kräkningar av kvinnor och flickor på nätet, bland annat i vår senaste rapport Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s kvinnokonvention?. Det nya lagförslaget är ett steg rätt riktning.

Sveriges Kvinnolobby anser dock att det är avgörande att se näthatet i en större kontext, d.v.s. hur ojämställdhet i allmänhet, pornografi och sexualisering av kvinnor påverkar hat och trakasserier mot kvinnor på nätet. Sveriges Kvinnolobby ser med oro på den spridning av kommersiell pornografi som skett de senaste 20 åren. Pornografin har blivit allt grövre och konsumenterna allt yngre. Pornografi förmedlar sexualisering och objektifiering av kvinnor som leder till sexuella trakasserier på nätet och ”i verkligheten”. Det är viktigt att utredningen problematiserar spridningen av pornografi på nätet i relation till sexuella trakasserier, hot och kränkningar på nätet.

Även om utredningen belyst könsaspekter av problematiken med näthat så saknar vi ett genomgående jämställdhetsperspektiv och en analys av åtgärder och konsekvenser.

Läs utredningen Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) här.