Igår presenterade regeringen ett förslag till ny sexualbrottslag som bygger på samtycke.

Med den nya lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visat att den vill delta. Det ska inte heller längre krävas att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas. Dessutom föreslås att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det betyder att gärningsmannen kan dömas i situationer där han borde ha förstått att den andra parten inte var med på det.

Sveriges Kvinnolobby är positiva till att våldtäktsbegreppet blir kvar och inte ändras till ”sexuellt övergrepp”. Att byta namn på brottet hade inneburit att man gått med på förövarens förståelse av händelsen. Det finns ingenting sexuellt med en våldtäkt. För offret innebär brottet alltid en våldshandling, oavsett om fysiskt våld förekommit eller inte.

Nu hoppas vi att riksdagen klubbar igenom lagförslaget som är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer om det nya lagförslaget här.