Sveriges Kvinnolobby välkomnar nya medlemmar!

Sveriges Kvinnolobby välkomnar Tantpatrullen och Kvinnlig Prioritet som nya medlemmar. Vi ser mycket fram emot vårt framtida sammarbete och önskar organisationerna varmt välkomna!

Kvinnlig Prioritet

Kvinnlig Prioritet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Göteborg som är ett samverkansforum och en paraplyorganisation för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap. Ett prioriterat verksamhetsmål för Kvinnlig Prioritet är att forska och sprida information kring målgruppen.

– För att kunna utföra vårt viktiga arbete för målgruppen, är det alltid tacksamt att få vara en del av och arbeta tillsammans med andra stora aktörer som, precis som vi, kämpar och arbetar för kvinnors fulla rättigheter och ett jämställt samhälle. Därför är vi nu stolta över att få vara en medlemsorganisation i Sveriges Kvinnolobby – som vi på Kvinnlig Prioritet anser vara en förebild och en av de främsta aktörerna i fråga om jämställdhetsarbete.

Tantpatrullen

Tantpatrullen startade sommaren före valrörelsen 2014 i frustration över att inget parti tog upp pensionsfrågan. De är en antirasistisk, partipolitiskt och religiöst obunden kvinnoorganisation som påtagit sig uppgiften att avisera för ett nytt, rättvist pensionssystem samt att sprida kunskap om äldre kvinnors situation i samhället.

– Vi är både kunskaps- och aktionsinriktade. Vi har genomfört nära 70 demonstrationer på Mynttorget på torsdagar, och deltar även i andras. Vi har gjort flash-mobs, sjungit i tunnelbanan, arrangerat seminarier och mycket annat.