Sveriges Kvinnolobby välkomnar WIZO som ny medlemsorganisation

Sveriges kvinnolobby välkomnar WIZO som ny medlemsorganisation!

WIZO – Women´s International Zionist Organisation, är en opolitisk organisation som verkar för ett jämställt samhälle, där män, kvinnor och barn har lika förutsättningar för omsorg och utbildning. WIZO är en del av det svenska civilsamhället och den enda rikstäckande judiska kvinnoorganisationen i Sverige. WIZO finns i hela världen och startade 1920 i London. WIZOs syfte är att stärka medlemmarnas identitet och samtidigt bibehålla det kulturarv som WIZO i Sverige är bärare av i mer än 90 år.

– Med Sveriges kvinnolobby blir WIZO starkare och bättre! WIZO är med i European Women’s Lobby (EWL) och firar 100 år av kvinnors volontära arbete. Vi samverkar för allas lika rätt! säger Susanne Sznajderman-Rytz, ordförande, WIZO Sverige.

Läs mer på WIZOs hemsida.