Sveriges Kvinnolobbys alternativa UPR-rapport

Under 2015 ska FN:s MR-råd granska situationen för mänskliga rättigheter i Sverige (UPR). Inför detta har Sveriges Kvinnolobby lämnat en alternativ rapport om vad som krävs för att realisera kvinnors rättigheter.

FN:s MR-råd granskar regelbundet situationen för mänskliga rättigheter i alla FN:s medlemsstater, genom så kallade Universal Periodic Reviews (UPR). Varje stat granskas vart fjärde år och 2015 är Sverige uppe för granskning.

UPR-granskningen genomförs genom ett muntligt förhör med Sverige, som skriftligen redogjort för efterlevnaden av kärnkonventionerna och det allmänna människorättsläget i landet. Som underlag för förhöret används även kompletterande information som sammanställts av FN:s sekretariat (MR-kontoret) och av civilsamhällesorganisationer.

Inför granskningen har Sveriges Kvinnolobby lämnat en rapport om var Sverige brister i implementeringen av kvinnors rättigheter, utifrån Kvinnokonventionen.

Läs vår sammanställning här: Sveriges Kvinnolobbys alternativa UPR-rapport

Mer läsning:

MR-rådet på FN:s webbplats

Resolution 60/251 om inrättande av FN:s råd för mänskliga rättigheter

Mer om UPR på FN:s webbplats