Sveriges kvinnolobby SKL

Sveriges politiska historia

Våra demokratiambassadörer nämnde att de vill lära sig mer om hur Sverige nått dagens nivå av jämställdhet. Till exempel varför det är så viktigt med föräldrapenningen och vad. Här kan du läsa om hur arbetet för jämställdhet sett ut i Sverige.

Digitala källor

PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN

Är du intresserad av hur jämställdheten i Sverige har växt fram? SCB har sammanställt vad jämställdhet är och hur dagens jämställdhet har växt fram i Sverige.

JÄMSTÄLLDHET I SVERIGE OCH NORDEN

På NIKK kan du läsa mer om hur Sveriges jämställdhet ser ut och jämföra med andra nordiska länder.

VIKTIGA JÄMSTÄLLDHETSREFORMER I SVERIGE

På jämställ.nu kan du följa viktiga jämställdhetsreformer i Sverige på en tidsaxel.

1884 – FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET

Här kan du läsa om hur Sveriges första kvinnoförbund bildades, Fredrika Bremer förbundet. Här kan du även läsa om hur Fredrika Bremer arbetat för jämställdhet.

RIKSDAGENS HISTORIA

Här kan du läsa om Sveriges politiska system och dess historia.

FÖRÄLDRAPENNINGENS HISTORIA

En beskrivning av föräldrapenningens historia

FÖRÄLDRAPENNINGEN I NORDISKA LÄNDER – STATISTIK

En viktig del av jämställdhetspolitiken är föräldraförsäkringen, därför har vi samlat information om hur den ser ut i Sverige.

SÄRBESKATTNINGEN

Här kan du lyssna på Sveriges Radios program om särbeskattningen.

TALITA OM SEXKÖPSLAGEN

För dig som vill förstå dig på varför sexköpslagen är en så viktig jämställdhetsreform.

RIKSDAGEN OM SEXKÖPSLAGEN

För dig som vill förstå dig på varför sexköpslagen är en så viktig jämställdhetsreform.

Fysiska böcker

Jakten på jämställdhet: en debattbok om feminism – Embla Sue Panova

En bok som tar avstamp i historien och beskriver feminismens framfart, både i världen och i Sverige, fram till våra dagar.

Svensk politisk historia – Strid och samverkan under tvåhundra år – Tommy Möller

En bok om utvecklingen inom svensk politik under två sekler – om maktkamp, reformer, politisk kultur och framväxten av ett partiväsende och de utmaningar detta ställs inför i takt med att samhället förändrats.

Vill du läsa mer om demokrati och jämställdhet? Då kan du hitta fler tips här.