Tankesmedjan Östersjöfred grundas

Idag lanseras den nya tankesmedjan Östersjöfred – Women’s Baltic Peacebuilding Initiative. Tankesmedjan har bildats för att möta behovet att förebygga våld och väpnad konflikt och bygga fred för att minska spänningen i Östersjöområdet.

Lagom till 100-årsminnet av kvinnornas fredssöndag, när man i DN den 28:e juni 1915, mitt under brinnande krig, kunde läsa en resolution för fred undertecknad dagen innan av 88734 kvinnor, tar nu kvinnor ur flera generationer stafettpinnen vidare och grundar tankesmedjan Östersjöfred – Women’s Baltic Peacebuilding Initiative.

Östersjöfreds verksamhet utgår ifrån deklarationen och handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens. Tankesmedjan kommer bland annat att göra en inventering av fredsfrämjande initiativ, bygga nätverk med andra kvinnoorganisationer och ta fram ett handlingsprogram för Östersjöområdet.

I styrelsen sitter bland annat Gertrud Åström, tidigare ordförande för Sveriges Kvinnolobby, och Stina Oscarsson.

Mer om Östersjöfred.

Pressmeddelande i samband med lanseringen av Östersjöfred.