Tre flickors väg mot lycka

KvinnorKan Göteborg bjuder in journalisten Karin Torgny att berätta om tre romska flickor på flykt från Kosovo.

För 18 år sedan ställde GP-journalisten Karin Torgny frågan ”Hur ser vardagen ut för gömda flyktingbarn?”. Det var början på ett omfattande journalistiskt uppdrag i text och bild, men också på en lång relation till tre romska flyktingflickor från Kosovo. Systrarna kom till Sverige för 18 år sedan. De kom med den förra stora flyktingströmmen utlöst av kriget på Balkan. Idag lever de trygga i Göteborg med familj, vänner och arbete.

På internationella kvinnodagen berättar Karin Torgny om systrarnas långa väg mot lyckan och visar bilder tagna av GP-fotografen Lisa Thanner.

Ett samarrangemang med Göteborgs Stad och Mötesplats-Kulturhus Centrum.

Intresserad? Läs mer här.