UN Women inför kvinnodagen: Intensifiera jämställdhetsarbetet

Phumzile Mlambo-Ngcuka, UN Womens verkställande direktör, går ut med ett tydligt meddelande inför Internationella kvinnodagen: jämställdhet mellan könen måste uppnås innan 2030. Hon vänder sig till alla länder med uppmaningen att påskynda arbetet med att nå Pekingplattformens jämställdhetsmål. 

”Today, not one single country has achieved equality. It is more urgent than ever that we define – and stick to – a time frame.”

Phumzile Mlambo-Ngcuka skriver i ett officiellt meddelande i samband med 8 mars om vikten av ett förstärkt fortsatt arbete för kvinnors rättigheter världen över.