UN Women Sverige: Surrogatmödraskap brott mot kvinnors mänskliga rättigheter

På sitt årsmöte den 28 mars tog UN Women nationell kommitté Sverige tydlig ställning mot surrogatmödraskap. De kräver att Sveriges regering säger nej till surrogatmödraskap och arbetar för en särskild FN-rapportör med uppdrag att kartlägga den växande internationella surrogathandeln.

Uttalande från UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte 28 mars 2015:

Surrogatmödraskap är en växande industri som exploaterar kvinnor och gör kvinnors kroppar och organ till handelsvaror. Den internationella handeln är en kommersiell verksamhet som omsätter miljarder. Utvecklingen har pågått i det tysta, ledd av personer med stark ekonomi, som utnyttjar framförallt fattiga kvinnor. Surrogatmödraskap är ett brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter och ett hot mot jämställdheten.

Handeln med mänskliga ägg, spermier, kvinnors reproduktiva organ, våldförande av grundläggande mänskliga rättigheter genom tvångsmässiga avtal som innebär slaveri är omfattande och omsätter stora summor, men det saknas en global översikt. Vi kräver därför att Sveriges regering arbetar för att FN tillsätter en särskild rapportör för att kartlägga den växande internationella surrogat-handeln.

Vi har stor förståelse för önskan att bli förälder. Det är helt naturligt. Men det kan aldrig vara en mänsklig rättighet att ha rätt till barn antingen man är heterosexuell eller homosexuell. En sådan rätt finns inte. Också i denna fråga måste barns rättigheter och bästa gälla.

Det finns därtill starka medicinska och juridiska skäl förutom etiska och moraliska mot surrogatmödraskap.

Ingen människa får behandlas som ett medel för att tillfredsställa en annan människas behov eller önskningar. Kvinnors mänskliga rättigheter kan inte förenas med surrogatmödraskap.

UN Women Sverige kräver att den svenska regeringen säger nej till surrogatmödraskap.

UN Women Sverige står sedan tidigare bakom kampanjen Feministiskt nej till surrogatmödraskap.