Unizon lanserar feministisk våldspreventionsguide

Vår medlemsorganisation Unizon lanserar Sveriges första feministiska våldspreventionsguide med tips på hur jourer kan arbeta förebyggande mot mäns och killars våld. Välkommen till lansering och samtal om samverkan i Stockholm den 21 februari!

Stöd, kontakt och samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer, myndigheter och organisationer är avgörande nycklar i det långsiktiga våldsförebyggande arbetet. Jourerna har kunskap om mäns våld och är experter på att stötta. Tillsammans med med ett flertal jourer med spjutspetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide.

Den 21 februari lanseras materialet. I samband med detta hålls ett samtal om hur vi arbetar tillsammans för att förebygga mäns och killars våld. Medverkande: Jonna Nilsson, verksamhetsansvarig Juventas Ungdomsjour och Kari Rooth, samordnare kvinnofrid, Södertälje Kommun berättar om samverkan mellan kommun och ungdomsjour i ett samtal lett av Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Anmäl dig senast den 20 februari till info@unizon.se. Lättare plockmat och alkoholfri dryck serveras.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar varje dag med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om hur våld, genus och makt hänger ihop. Unizons jourer har arbetat förebyggande mot mäns våld ända sedan förbundet bildades för över 20 år sedan. Genom att hantera konsekvenserna av mäns våld har kunskapen om hur mäns våld går att förebygga vuxit fram.